Móc Treo Ty Ren Trần Khung Chìm

Móc treo dù để liên kết khung trần chìm bình thường với ty ren để tạo liên kết bền vửng cho hệ thống trần chìm chống gió thóc trần lên trên.