Vít Đầu Dù

Vít tự khoan đầu dù được dùng trong cho những vật liệu mềm như nhôm, tole mỏng …

– Sản phẩm của loại vít này chỉ có một chủng loại đường kính với nhiều chiều dài khác nhau.

– Vít tự khoan đầu dù được làm bằng thép mạ đồng.
– Vít tự khoan đầu dù mạ kẽm.