Móc Treo Ty Ren Trần Khung Nổi

Móc treo dù để liên kết thanh chính trần nổi T3660 với ty ren để tạo liên kết bền vửng cho hệ thống trần nổi.