Tấm trần nổi in màu VINA-012Tấm trần nổi in màu VINA-000