Tấm đúc Vina G1Tấm đúc Vina G2

Tấm Trần Nổi

tấm trần thạch cao đúc