chống cháycách âmThân thiện môi trường

Với điều kiện môi trường và xu thế hiện nay nhu cầu về không gian cách âm và cách nhiệt ngày càng nở rộ. Do khả năng đáp ứng nhu cầu cao, tấm trần sợi khoáng được sử dụng ngày càng nhiều trong các công trình chuyên nghiệp như trường học, bệnh viện, đài truyền hình, rạp chiếu phim…

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Daiken New NDF

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Daiken ASTRAL

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Daiken DL

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Daiken MR

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Astro Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Clean Room Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Eclipse Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Impressions Climaplus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Mars Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Radar Ceramic Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Olympia Micro Climaplus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg-Radar Climaplus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Usg Galaxy

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Mercure

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Fine Stratos

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Fine Stratos Micro

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Thermofone

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Fresko

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Alpha

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Plain

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Fine Fresko Saturn

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng AMF Star

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng AMF Laguna

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng AMF Laguna Micro

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng AMF Acoustic

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm ANF RH90 – ArmStrong – MỸ

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Bioguard – ArmStrong – MỸ

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Cortega RH99 – ArmStrong – MỸ

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Tấm Dune – ArmStrong – MỸ

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Fine Fissured – ArmStrong – MỸ