Đặc tính sản phẩm:
– Dễ dàng sử dụng.
– Bám dính tốt trên bề mặt tấm thạch cao.
Ứng dụng:
– Dùng để xử lý mối nối cho hệ thống trần chìm hoặc vách ngăn thạch cao trước khi sơn bã hoàn thiện

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.