Cấu tạo trần thạch cao khung nổi bao gồm:

_Thanh chính: là thanh chịu lực chính, được treo lên trần bằng các cụm ty treo và tăng đơ.

_Thanh phụ: là thanh được liên kết với thanh chính để tạo thành kiểu dáng theo đúng yêu cầu thiết kế

_Thanh viền tường: thanh viền tường được liên kết với tường hoặc vách ngăn.

_Tấm trần: Các tấm thạch cao sẽ được đặt lên các hệ thanh (chính, phụ, viền tường) tạo thành bề mặt trần trang trí.