Cấu tạo trần thạch cao khung nổi bao gồm:

_Thanh chính: là thanh chịu lực chính, được treo lên trần bằng các cụm ty treo và tăng đơ.

_Thanh phụ: là thanh được liên kết với thanh chính để tạo thành kiểu dáng theo đúng yêu cầu thiết kế

_Thanh viền tường: thanh viền tường được liên kết với tường hoặc vách ngăn.

_Tấm trần: Các tấm thạch cao sẽ được đặt lên các hệ thanh (chính, phụ, viền tường) tạo thành bề mặt trần trang trí.

Khung Trần Nổi

Khung Trần Nổi Fineline

Khung Trần Nổi

Khung Trần Nổi Topline

Khung Trần Nổi

Khung Trần Nổi Smartline

Khung Trần Nổi

Khung Trần Nổi Eliteline

Khung Trần Nổi

Khung Trần Nổi Slimline

Khung Trần Nổi

Khung Trần Nổi T-Line

Khung Trần Nổi

Khung Trần Nổi S-Line

Khung Trần Nổi

Khung Trần Nổi Ct-Line