Ty Ren

Ty treo trần thạch cao

Quy Cách :

  • Thanh ren  M6(mm) gồm có 3 độ dài là: 1000/2000/3000(mm)
  • Thanh ren  M8(mm) gồm có 3 độ dài là: 1000/2000/3000(mm)
  • Thanh ren  M10(mm) gồm có 3 độ dài là: 1000/2000/3000(mm)
  • Thanh ren  M12(mm) gồm có 3 độ dài là: 1000/2000/3000(mm)
  • Thanh ren  M16(mm) gồm có 3 độ dài là: 1000/2000/3000(mm)