Bên cạnh chất lượng của tấm thạch cao Các vật tư dùng để lắp đặt hệ thống sẽ đóng vai trò quan định tới hiệu quả của hệ thống.

Vì vậy Vinagypsum đề xuất cho quý khách hàng các dòng phụ kiện chất lượng cao để đảm bảo chất lượng công trình.

Phụ kiện Trần Vách

Thanh Shadowline

Phụ kiện Trần Vách

Thanh Z Lưới

Phụ kiện Trần Vách

Thanh V Lỗ

Phụ kiện Trần Vách

Vít Thạch Cao

Phụ kiện Trần Vách

Tắc Kê Đạn

Phụ kiện Trần Vách

Tắc Kê Sắt

Phụ kiện Trần Vách

Vít Đầu Dù

Phụ kiện Trần Vách

Đinh Thép

Phụ kiện Trần Vách

Ty Ren

Phụ kiện Trần Vách

Vít Tự Khoan

Phụ kiện Trần Vách

Móc Treo Ty Ren Trần Khung Nổi

Phụ kiện Trần Vách

Móc Treo Ty Ren Trần Khung Chìm

Phụ kiện Trần Vách

Bột trét mối nối Gyproc