Bên cạnh chất lượng của tấm thạch cao Các vật tư dùng để lắp đặt hệ thống sẽ đóng vai trò quan định tới hiệu quả của hệ thống.

Vì vậy Vinagypsum đề xuất cho quý khách hàng các dòng phụ kiện chất lượng cao để đảm bảo chất lượng công trình.

Shadowline Nhôm-5

Phụ kiện Trần Vách

Thanh Shadowline

THANH Z LƯỚI

Phụ kiện Trần Vách

Thanh Z Lưới

Thanh V Lưới-4

Phụ kiện Trần Vách

Thanh V Lỗ

KEO XỬ LÝ MỐI NỐI CHỐNG NỨT DURA
Vis Thạch Cao

Phụ kiện Trần Vách

Vít Thạch Cao

TẮC KÊ ĐẠN

Phụ kiện Trần Vách

Tắc Kê Đạn

tắc kê sắt

Phụ kiện Trần Vách

Tắc Kê Sắt

Vít Đầu Dù-2

Phụ kiện Trần Vách

Vít Đầu Dù

ĐINH THÉP

Phụ kiện Trần Vách

Đinh Thép

TY RĂNG ( TY REN )

Phụ kiện Trần Vách

Ty Ren

VÍT CEMBOARDVÍT DURA CEMBOARD ( PRIMA , SMARTBOARD )

Phụ kiện Trần Vách

Vít Tự Khoan

MÓC TREO TY REN TRẦN KHUNG NỔI

Phụ kiện Trần Vách

Móc Treo Ty Ren Trần Khung Nổi

MÓC TREO TY REN TRẦN KHUNG CHÌM

Phụ kiện Trần Vách

Móc Treo Ty Ren Trần Khung Chìm

Bột trét mối nối Gyproc

Phụ kiện Trần Vách

Bột trét mối nối Gyproc