Là tấm cửa thạch cao được chế tạo thăm trần sẵn có khung nhôm kép. Các cạnh của sản phẩm có thể lắp vừa khít với hệ trần giúp tăng độ thẩm mỹ của công trình.

Lỗ thăm trần vừa tạo sự thẩm mỹ cao cho công trình vừa giúp cho việc sửa chữa và thay thế hệ thống điện ngầm trở nền dễ dàng.

CỬA THĂM TRẦN 400X400MM

Cửa thăm trần

Cửa Thăm Trần 300x300mm

CỬA THĂM TRẦN 400X400MM

Cửa thăm trần

Cửa Thăm Trần 450x450mm

CỬA THĂM TRẦN 400X400MM

Cửa thăm trần

Cửa Thăm Trần 500x500mm

CỬA THĂM TRẦN 400X400MM

Cửa thăm trần

Cửa Thăm Trần 600x600mm

CỬA THĂM TRẦN 400X400MM

Cửa thăm trần

Cửa Thăm Trần 400x400mm