Cấu tạo trần thạch cao khung chìm bao gồm:
-Thanh chính: là thanh chịu lực chính được treo lên trần bằng các cụm ty treo hoặc tăng đơ.
-Thanh phụ: được liên kết với thanh chính và tiếp xúc trực tiếp với tấm trần.
-Thanh viền: Là thanh được liên kết giữa tường hoặc vách với thanh chính và phụ.
-Tấm thạch cao: Các tấm trần sẽ được liên kết với các thanh chính, phụ và thanh viền tường phủ hệ khung xương tạo thành bề mặt trần.
-Phụ kiện: Dùng để liên kết các thanh và tấm trần với nhau tạo thành hệ trần chìm hoàn chỉnh.

Khung Trần Chìm

Khung Trần Chìm M29

Khung Trần Chìm

Khung Trần Chìm Tika

Khung Trần Chìm

Khung Trần Chìm Alpha

Khung Trần Chìm

Khung Trần Chìm Basi

Khung Trần Chìm

Khung Trần Chìm Omega

Khung Trần Chìm

Khung Trần Chìm Serra

Khung Trần Chìm

Khung Trần Chìm Triflex

Khung Trần Chìm

Khung Trần Chìm G-Ceil

Khung Trần Chìm

Khung Trần Chìm Maxceil