Tắc Kê Đạn

Tắc kê đạn dùng để  tạo điểm bu lông neo trong nền bê tông, tường gạch, nền nhà …

Hoặc dùng để treo, đỡ các vật có trọng lượng lớn như dàn nóng máy lạnh, khung xà gồ lắp đặt lên tường, sàn …

 

 

 

 

 

 

Mã: Tắc kê đạnDanh mục: , Từ khóa: