Thanh Shadowline

Thanh ShadowLINE sử dụng tạo khe hở giữa trần và tường chống nứt cho những nhà cao tầng có rung động mạnh.