Vật liệu tiêu âm & hút âm KHÁC vật liệu cách âm

Vật liệu hút âm cho phép âm thanh dễ đi vào và xuyên qua.

Còn vật liệu cách âm lại đòi hỏi giảm năng lượng âm thanh xuyên qua và ngăn chặn sự truyền âm

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Bông Khoáng Rockwool

Vật Liệu Chống Cháy

Bông Rockwool Việt Nam

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Vải Sợi Thủy Tinh

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Bông Ép Polyecho

Vật Liệu Tiêu Âm

Mút Tiêu Âm

Vật Liệu Tiêu Âm

Gỗ Tiêu Âm Mdf Groove

Vật Liệu Tiêu Âm

Gỗ Tiêu Âm Mdf Hole

Vật Liệu Tiêu Âm

Gỗ Tiêu Âm Mdf Linear

Vật Liệu Tiêu Âm

Gỗ Tiêu Âm Mdf Slot

Vật Liệu Tiêu Âm

Len Gỗ Tiêu Âm Wood Wool

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Tấm Trần Sợi Thủy Tinh

Trần Nhôm

Trần Nhôm Ống

Trần Nhôm

Trần Nhôm Caro

Trần Nhôm

Trần Nhôm U-Shaped

Trần Nhôm

Trần Sọc V-Screen

Trần Nhôm

Trần Nhôm Lay-In

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Daiken New NDF

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Daiken ASTRAL

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Daiken DL

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Daiken MR

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Astro Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Clean Room Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Eclipse Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Impressions Climaplus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Mars Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Radar Ceramic Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Olympia Micro Climaplus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg-Radar Climaplus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Usg Galaxy

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Mercure

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Fine Stratos

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Fine Stratos Micro

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Thermofone

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Fresko

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Alpha

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Plain

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Fine Fresko Saturn

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng AMF Star

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng AMF Laguna

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng AMF Laguna Micro

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng AMF Acoustic

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm ANF RH90 – ArmStrong – MỸ

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Bioguard – ArmStrong – MỸ

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Cortega RH99 – ArmStrong – MỸ

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Tấm Dune – ArmStrong – MỸ

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Fine Fissured – ArmStrong – MỸ

450.000 

vật liệu hút âm tập trung vào độ lớn nhỏ của năng lượng âm thanh phản xạ, mục đích tối thiểu hóa năng lượng âm thanh phản xạ. Vật liệu cách âm tập trung vào độ lớn nhỏ của năng lượng âm thanh xuyên qua ở mặt bên kia, mục đích tối thiểu hóa năng lượng âm thanh xuyên qua