Vật liệu chống cháy là những loại vật liệu có khả năng chống chịu được nhiệt độ cao.Đồng thời được thiết kế với mục đích làm chậm sự lan truyền của lửa.Việc sử dụng vật liệu chống cháy đúng cách sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ xẩy ra hỏa hoạn, góp phần bảo vệ tánh mạng và tài sản cho ngôi nhà  và kiến trúc xung quanh bạn.

CỬA THÉP ĐÔI CHỐNG CHÁY

Vật Liệu Chống Cháy

CỬA THÉP ĐÔI CHỐNG CHÁY

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY TCC P1G2

Vật Liệu Chống Cháy

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

cửa chống cháy

Vật Liệu Chống Cháy

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY TCC P1G3

Bông Rockwool Thailand

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Bông Khoáng Rockwool

Bông Rockwool Việt Nam

Vật Liệu Chống Cháy

Bông Rockwool Việt Nam

VẢI SỢI THỦY TINH

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Vải Sợi Thủy Tinh

Bông Ép Polyecho-5

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Bông Ép Polyecho

Tấm trần xi măng Prima
TẤM SMARTBOARD 20MM

Tấm Xi Măng

Tấm Smartboard

Thạch Cao Chống Cháy Gyproc