Sử dụng Vật liệu có đặc tính cách nhiệt – cách âm là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất để chống ồn, chống nóng cũng như chống thoát nhiệt trong kiến trúc và xây dựng.

Đơn giản nhưng lại có tính ứng dụng rất cao trong thiết kế kiến trúc và xây dựng. Vật liệu cách nhiệt cách âm có thể được xem như những phát mình quan trọng trong kiến trúc cách âm và cách nhiệt.

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Bông Thủy Tinh

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Bông Khoáng Rockwool

Vật Liệu Chống Cháy

Bông Rockwool Việt Nam

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Vải Sợi Thủy Tinh

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Bông Ép Polyecho

Vật Liệu Tiêu Âm

Mút Tiêu Âm

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Tấm Trần Cách Nhiệt

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Tấm Trần Sợi Thủy Tinh

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Daiken DL

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Daiken MR

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Astro Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Clean Room Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Eclipse Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Impressions Climaplus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Mars Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Radar Ceramic Climapus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg – Olympia Micro Climaplus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Usg-Radar Climaplus

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Usg Galaxy

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Mercure

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Fine Stratos

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Fine Stratos Micro

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Thermofone

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Fresko

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Alpha

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Plain

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng Fine Fresko Saturn

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng AMF Star

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng AMF Laguna

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng AMF Laguna Micro

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Sợi Khoáng AMF Acoustic

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm ANF RH90 – ArmStrong – MỸ

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Bioguard – ArmStrong – MỸ

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Cortega RH99 – ArmStrong – MỸ

Vật Liệu Cách Nhiệt - Cách Âm

Tấm Dune – ArmStrong – MỸ

Tấm Trần Sợi Khoáng

Tấm Fine Fissured – ArmStrong – MỸ