Tắc Kê Sắt

Tắc kê sắt có dạng hình ống, thân tròn. Dùng để tạo điểm bu lông neo trong nền bê tông, tường gạch…. và được sử dụng cùng với ty ren và lục giác.