Hệ khung Vách thạch cao được cấu tạo như sau:
+ Thanh đứng : là thanh chịu lực chính để đỡ hệ vách ngăn
+ Thanh ngang : hay còn gọi là U nằm được liên kết với thanh đứng
+ Tấm thạch cao : Tấm phẳng được liên kết với thanh đứng và thanh ngang bằng vít để tạo thành hệ vách ngăn

Chắn nắng hình hộp

Khung vách ngăn

Chắn nắng hình hộp

Lam Chắn nắng hình viên đạn -23Chắn nắng hình viên đạn-21
Lam Chắn nắng hình thoi - 15Lam Chắn nắng hình thoi -14

Khung vách ngăn

Chắn nắng hình thoi

Lam Chắn nắng hình lá liễu-7Lam Chắn nắng hình lá liễu-7
Lam chắn nắng 132S-10Lam chắn nắng 132S-9

Khung vách ngăn

Lam chắn nắng 132S

Lam Chắn nắng 85R-5Lam Chắn nắng 85R-4

Khung vách ngăn

Lam Chắn nắng 85R

Lam chắn nắng C85Lam chắn nắng C85-12

Khung vách ngăn

Lam chắn nắng C85

KHUNG VÁCH NGĂN V WALL 51-52
KHUNG VÁCH NGĂN V WALL 75-76
KHUNG VÁCH NGĂN V WALL 63-64
Khung Vách Ngăn V Wall 90-92-1
KHUNG VÁCH NGĂN V WALL 100-102
KHUNG VÁCH NGĂN V WALL 125-127
KHUNG VÁCH NGĂN V WALL 150-152
Khung vách ngăn Framewall U 63-64
Khung vách ngăn Framewall U 75-76
KHUNG VÁCH FRAMEWALL U 90-92 -1
Khung vách ngăn Framewall U 100-102