Tấm Trần Cách Nhiệt

Tấm cách nhiệt là một vật liệu chuyên dụng trong thi công các công trình có yêu cầu ngăn chặn sự truyền nhiệt qua lại giữa môi trường bên trong và bên ngoài nhằm đảm bảo sự ổn định về nhiệt độ của không gian bên trong của công trình