Tấm thạch cao đục lỗ tiêu âm Gyproc

Tính năng

Tấm đục lỗ tiêu âm với lõi thạch cao tỷ trọng cao

Chức năng tiêu âm (hút âm) cao

NRC = 0.60

Mẫu đục lỗ: Vuông 12mm x 12mm

Ứng dụng

Dùng cho các hệ trần và hệ ốp tường có tác dụng tiêu âm cao.

Tiêu chuẩn và chứng nhận

ASTM C 1396;

BS 1230 ;

EN 520 ;

ASTM D-5116