Tấm Thạch Cao Cách Âm Usg Boral Dbbloc

Sản phẩm thích hợp với các hệ khung trần, vách và tường yêu cầu khả năng vượt trội về khả năng cách âm.

Kích thước: 1200mm x 2400mm

Chiều dày: 12,5mm và 15mm