Usg – Radar Ceramic Climapus

Tấm có tải trọng nhẹ, cách nhiệt và có khả năng kháng lửa đặc biệt sản phẩm có khả năng chống xâm thực côn trùng, hấp thu mùi hôi và diệt khuẩn