Bông Khoáng Rockwool

BÔNG ROCKWOOL THÁI LAN

Bông Rockwoolb được tạo ra từ đá basalt và đá dolomite qua nung chảy ở nhiệt độ cao và xe thành sợi nhỏ. Bông có khả năng cách nhiệt, cách âm và thân thiện môi trường.