Tấm Usg Galaxy

Có khả năng chống lửa và chống nấm mốc tuyệt với đồng thời dễ thi công, thay thế và bảo dưỡng do sự đồng nhất và chuẩn hóa cao