Thạch Cao Chống Cháy Gyproc

–  Dùng làm trần, vách chống cháy
–   Được sản xuất với một số phụ gia để có thể chịu nhiệt trong một khỏang thời gian nhất định.
–   Không bị phá hủy
–   Chống lan truyền nhiệt
–   Các phụ gia thường dùng: perlite, vermiculite, acid boric, sợi thủy tinh