Tấm Thạch Cao Shaft Liner

Hệ khung bao gồm:

_ Thanh trên và dưới hình chữ J (J – Runner)

_ Thanh đứng hình chữ C-H ghép với nhau (C-H stud)

Hệ tấm bao gồm:

_ Tấm Shaftliner cài vào thanh H (25.4 x 610 x 2440 mm)

_ Tấm thạch cao chống cháy ốp vào bề mặt chữ C của thanh C-H

Mã: Tấm Shaftliner Danh mục: , Từ khóa: