Tấm Thạch Cao Chống Võng Sheetrock Usg Boral

Tấm đanh không võng™ cho trần tuyệt phẳng
Tiết kiệm 20% thời gian thi công (tăng bước khung xương từ 400mm lên 600mm(*)
Tiết kiệm 10% tổng chi phí (**)
Lõi đồng nhất dễ cắt
Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Mỹ