Tấm Thạch Cao Usg Boral Shaftliner

Công năng: làm vách buồng thang máy, vách bao buồng thang thoát hiểm, vách bao hộp gen kỹ thuật, hộp thông hơi. . .

Hệ khung bao gồm:

Thanh trên và dưới hình chữ J (J – Runner)
Thanh đứng hình chữ C-H ghép với nhau (C-H stud)

Hệ tấm bao gồm:

Tấm Shaftliner cài vào thanh H (25.4 x 610 x 2440 mm)

Tấm thạch cao chống cháy ốp vào bề mặt chữ C của thanh C-H