Tấm Hardieflex

Có nhiều tính năng khác nhau tùy thuộc vào tấm sử dụng như trần chống ẩm, trần chịu nước, trần chống cháy, trần cách âm, trần tiêu âm, trần cách nhiệt, trần chống nóng… Mỗi tính năng đều có nhiều cấp độ khác nhau tùy thuộc vào phương án thiết kế cụ thể.