Chắn nắng hình viên đạn

Hệ thống lam chắn nắng hình đầu đạn được ứng dụng rộng rãi trong các trường hợp chắn nắng thẳng, hay góc nghiêng. Sản phẩm mang đến cảm giác nhẹ và thanh thoát mềm mại. Hệ thống lam chắn nắng hình đầu đạn được thi công theo các ứng dụng: Góc nghiêng, nằm ngang, thẳng đứng, kết hợp.