Khung Vách Ngăn V Wall 51-52

Ưu điểm:

– Nhẹ hơn tường gạch rất nhiều (23kg/m2 so với 180kg/m2 cho vách 100mm)

– Cơ động, dễ dàng lắp ráp và tháo dỡ

– Cách âm và cách nhiệt tốt hơn tường gạch

– Có thể làm vách chống cháy.

– Dễ dàng sửa chữa.