Tấm trần nổi Vina in màu

Quy cách tấm:                        
– 606 x 1212 x 3.5 mm   – Loại tấm (Tấm Duraflex , Tấm Prima , Tấm Smartboard, Tấm UCO)
– 606 x 1212 x 4 mm      – Loại tấm (Tấm Duraflex , Tấm Prima , Tấm Smartboard, Tấm UCO)
– 606 x 1212 x 6 mm      – Loại tấm (Tấm Duraflex , Tấm Prima , Tấm Smartboard, Tấm UCO)
– 606 x 1212 x 9 mm      – Loại tấm (Thạch cao Gyproc , Thạch cao Boral , Thạch cao Knauf)
– 606 x 1212 x 12 mm    – Loại tấm (Thạch cao Gyproc , Thạch cao Boral , Thạch cao Knauf)