Khung Trần Nổi S-Line

KHUNG TRẦN NỔI S-LINE ( RÃNH ĐEN )

Quy cách

– Thanh chính: T3660 Quy cách 24x38x3660mm  dày 0.3mm.

– Thanh Phụ 1: T1220 Quy cách 24x28x1220mm  dày 0.3mm.

– Thanh Phu 2: T610 Quy cách 24x28x610mm dày 0.3mm.

– V góc viền tường 20x22x3600mm