Khung Trần Nổi Bằng Nhôm

Quy cách

– Thanh chính: T3660 Quy cách 24x28x3660mm  dày 1mm.

– Thanh Phụ 1: T1220 Quy cách 24x28x1220mm  dày 1mm.

– Thanh Phu 2: T610 Quy cách 24x23x610mm dày 1mm.

– V góc viền tường 19x19x3600mm