Khung Trần Nổi Ct-Line

KHUNG TRẦN NỔI CT-LINE ( RÃNH ĐEN )

Quy cách

– Thanh chính: T3660 Quy cách 14.5x41x3660mm  dày 0.3mm.

– Thanh Phụ 1: T1220 Quy cách 14.5x41x1220mm  dày 0.3mm.

– Thanh Phu 2: T610 Quy cách  14.5x41x610mm dày 0.3mm.

– V góc viền tường 20x22x3600mm