Tấm trần in hoa văn NA-711Tấm trần in hoa văn NA-702

Tấm trần khung nổi

Tấm trần in hoa văn 3 màu