Tấm trần nổi in màu VINA-012Tấm trần nổi in màu VINA-000

Tấm trần khung nổi

Tấm trần nổi Vina in màu